Negatieve spanning op het werk is er in verschillende vormen en maten. Denk daarbij aan een opmerking van een collega die hard aan komt, een werknemer die je autoriteit niet serieus neemt of in communicatie met klanten loop je regelmatig tegen een figuurlijke muur aan. Maar ook het contact tussen jou en je businesspartner kan voor spanningen zorgen, waardoor het ook doorsijpelt in je privéleven. Het moge duidelijk zijn: dit zijn een paar voorbeelden waardoor je werkplezier een stuk minder groot is.

Het is niet leuk om naar je werk te gaan als je constant tegen irritaties aanloopt. Ik weet als PMA-coach dat het probleem waarschijnlijk dieper zit. Een negatief cluster uit het verleden kan ervoor zorgen dat deze gevoelens in het heden ontstaan. In deze blog illustreer ik door middel van het ervaringsverhaal van Anneke hoe je bij de kern van het probleem kunt komen met PMA als hulpmiddel.

PMA aan de hand van een ervaring

Anneke zit al jaren in het bestuur van een koor dat wekelijks bij elkaar komt. Ze vervult verschillende functies met veel plezier. Zingen doet ze graag en ze kan het goed vinden met de andere koorleden. Het koor bestaat al tientallen jaren. In deze jaren zijn er verschillende bestuursleden weggevallen.

Hierdoor voelt Anneke zich geroepen om meerdere functies binnen het bestuur op zich te nemen. De verantwoordelijkheid wordt haar eigenlijk te zwaar, maar ze vindt het moeilijk om dit aan te kaarten. Het koor is immers als een familie voor haar. Haar hart bonst en ze voelt lood in haar schoenen als ze aan de vergadering denkt. Ze neemt zich voor om het nu toch echt te vertellen… maar puntje bij paaltje houdt ze angstig haar mond. Ze realiseert zich dat ze hier vaker en steeds meer last van heeft en ze besluit om mij te bellen voor sessies.

Het verloop van de PMA-sessie

Tijdens de sessie vraag ik haar om de laatste keer dat ze zich zo vervelend voelde opnieuw te beleven en te beschrijven. En dat het belangrijk is dat ze zich bewust wordt van het precieze moment waarop de vervelende gevoelens opkomen. Na een paar keer het verhaal te hebben verteld, of liever gezegd, te hebben herbeleefd, wordt ze zich bewust van dit precieze moment.

Ze vertelt dat dit het moment is waarop haar vriendin, die de vergadering leidt, een zwarte schrijfmap met ronde hoeken pakt en die voor zich neerlegt. Vervolgens pakt zij een pen en maakt met haar wijsvinger een herhalende, tikkende beweging op die pen. Ze zegt, terwijl ze ook Anneke aankijkt: “Ik denk dat het goed is om jou, Anneke, het interim-voorzitterschap te geven.” Dàt specifieke moment geeft haar een heel akelig gevoel.

Misschien herken jij dit als lezer. Ga eens bij jezelf na wanneer een akelig gevoel bij jou ontstaat? Voel je negatieve energie op het werk? Kun je de vinger erop leggen op welk moment dit begint? En op welk moment is dat gevoel het allersterkst?

Sprong naar het verleden

Via verschillende herinneringen maakt Anneke een geheugensprong. Ze komt uit bij de leeftijd van 4 jaar. Zojuist heeft haar moeder haar verteld dat zij naar buiten gaat voor een boodschap en dat Anneke op haar zusje moet passen. Haar zusje ligt in de bedstee. Ze probeert in die donkere, bijna zwarte ruimte te zien of het goed gaat met haar baby-zusje, die naast haar ligt.

“Denk erom dat ze niet uit het bed valt!” zegt moeder terwijl ze de kleine Anneke aankijkt en haar vinger bezwerend heen en weer beweegt. Het voelt voor Anneke als een veel te zware verantwoordelijkheid. Ze is toch nog maar zo klein?! Maar ja, mama is al weg en ze kan niet anders dan doen wat haar wordt gevraagd. Angstig, met een verlamd, zwaar gevoel in haar benen en met bonzend hart kijkt ze of haar zusje blijft liggen.

Verklaring van de negatieve spanning op werk

In de sessie wordt het Anneke duidelijk dat haar gevoel als 4-jarig meisje overeenkomt met het gevoel dat ze heeft tijdens de bijeenkomsten met het bestuur. De donkerte en de ronde hoeken van de schrijfmap, de woorden “ik denk”, de beweging van de wijsvinger, al deze gegevens activeerden het bijbehorende vervelende gevoel bij Anneke, net als toen ze 4 jaar was.

Het resultaat van de PMA-sessies

Als ik Anneke na een paar weken weer spreek, vertelt ze mij dat de vervelende onverklaarde lichamelijke gevoelens compleet verdwenen zijn. Nu kan ze weer met plezier naar de vergaderingen. Ze heeft op een vriendelijke manier bedankt voor het teveel aan functies. Samen met de bestuursleden heeft ze gezocht naar een andere oplossingen. Zonder dat ze het wist werd er vergelijkingsmateriaal geactiveerd uit het verleden. En die blokkades zijn nu door de PMA-sessies weggenomen.

Negatieve spanning op werk oplossen

Wil jij net als Anneke met een fijn gevoel naar het werk en de spanningen met werknemers of andere werk gerelateerde spanningen achter je laten? Ga dan samen met mij, een gecertificeerd PMA-coach, naar de kern van het probleem. Plan nu jouw afspraak vrijblijvend in. Nu is het jouw tijd om net als Anneke beter in je vel te zitten!

Reageer op dit bericht